เจ้าหน้าที่ สสอ.สองพี่น้องพร้อมกับ รพ.สต.ทุ่งคอกให้บริการและอำนวยความสะดวก new normal   ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 
ปั้มบางจากทุ่งคอก ของกองถ่ายทำละคร    “คนเหนือคน

eaa5c3da9a3a88834d066186eea9bea6.md.jpg 43f64f3853edba6460740dadae4507bf.md.jpg