จากคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี) เพื่อส่งต่อให้พี่น้อง อสม.ในอำเภอสองพี่น้อง

06626d8bb80a536106c511b5b78fb114.md.jpg b74abf03c588bd504815ebb305d50cf9.md.jpg