วันนี้ 9 มิถุนายน 2563 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง โดยจิตอาสา นำโดยท่านสาสุขอำเภอสองพี่น้อง

962c5610d6f30adb0096234934c1377f.jpg
69a72acc62bbb26dff729ead02545d8b.jpg