วันที่ 14 กันยายน 2563 
สำนักงานสาสุขอำเภอสองพี่น้อง ร่วมกับชมรม อสม.อำเภอสองพี่น้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ เขต 5 ประเมิน องค์กร อสม.

fc79f8ecccf5534f7c63fbeda5546f4c.md.jpg 153d77e6ea03717bdd419085b85d0597.md.jpg