สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ขอขอบคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศ อสม.ใหม่อำเภอสองพี่น้อง

231ee0d38b7aa9c987df6dcf7d834920.jpg