วันนี้ 21 ตุลาคม 2563 ขอขอบคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.วรงค์ รุ่งเรือง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง นายประพันธ์ ใยบุญมี และจนท. รพ.สต.บางตาเถร พร้อมคณะ จนท.สาธารสุข และ อสม.เยี่ยมบ้านพร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงหมู่ 12 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

b8ae57011bc5d39158024add4731e499.md.jpg 29f9a50d4e0395f160ba2e117f8dc999.md.jpg e3bd7003a9516e356eb6aea061bdbd43.md.jpg