พชอ.สองพี่น้องร่วมกับสโมสรโรตารีสองพี่น้อง รพ.สต.และอสม. ต.ดอนมะนาว ออกมอบที่นอนลม ที่นอนยางพารา เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ สะพานบุญ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง

f76bba4adc8d22f8f255491d13d9bfbf.md.jpg 617242260743ea118f1be1cb6fd7a3dc.md.jpg c6867616893b959767bf03a4dc95c09e.md.jpg b86d3ac9c760e8921a2b7beae8973aee.md.jpg b4566a9638f65cd2aa31b9cbf86ef5d5.md.jpg 5fc1debc782c7c51da11a627b0db59a7.md.jpg c390a6c2298eba458b8785a4eacef4b5.md.jpg